مشخصات

aboutme

خانم معصومه حسينی مؤسس شركت مشاوره ی تجاری خاورميانه حسينی می باشد. وی متولد افغانستان است و مدتی در ايران زندگی كرده است. ايشان از سال ٢٠٠١ به هلند مهاجرت نموده و تحصيلات خود را در آنجا به اتمام رسانده است. تحصيلات وی در رشته ی حقوق است و در دوران دانشجويی خود، در أمور سياسی كشور هلند نقش فعالی داشته است. خانم حسينی در حال حاضر در كنار فعاليت های تجاری خود، نماينده حزب آزادی و دموكراسی مردمی در مجلس ايالتی – استانی جنوب هلند می باشد. او علاوه بر اينكه شبكه ارتباط گسترده ای در خاورميانه و هلند دارد، به زبان گفتار و نوشتار فارسی و هلندی كاملا مسلط است و با فرهنگ هر دو كشور آشنايی كامل دارد. خانم حسينی بسيار اجتماعی، توانمند و مسئوليت پذير است و هدف اصلی اش برقراری و تسريع روابط تجاری  ميان شركت های خاورميانه و هلندی است.

جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با فعالیت های خانم معصومه حسینی روی لینک کلیک کنید تا به رزومه خانم حسینی در سایت لینکدین هدایت شوید.